Fix lỗi không hiển thị tên đồ + level đồ Win 10

Printable View