500 đồ mới: Bộ đồ + Vũ khí (Áp Dụng Vinh danh thẻ nạp)

Lưu ý:

- Phiên bản chỉ áp dụng cho các server đã Update bản mới.

- Đồ không bán webshop vì thế không lo mất giá trị đồ.

- Chỉ áp...