Cách chơi & tăng điểm, build đồ cho Class - Thuật Sĩ

Mẹo Chơi Sum cho 1 số ae chưa biết
- Class dame rất to skill sôc điện train tỏa rộng ks cực khủng
- SKill giật...