Event ném Box GM tại Noria server2
GM sẽ ném box rớt các vật phẩm quý : item vpoint / Cụm ngọc / Cánh cấp 2 / ...
Anh em có 10s để nhặt vật phẩm. Ai may mắn thì người đó nhặt được

Lưu ý:
Server...