Chức năng của Gcoin_KM trên web

Gcoin km sử dụng cho các chức năng sau:

- Rs vip
- Đổi giới tính
- Ủy thác offline
- Úp reset
- Rs Overs víp
- Rs ủy thác vip