- Tọa Đồ Shop Lorencia 130-130 Server 1/2

- Shop Này Là shop đổi PC Point lấy vật phẩm trong game


Lưu ý:
- PcPoint kiếm được bằng cách giết quái Hoặc Boss

- Giết Boss là có điểm Pcpoint
- Tùy thời điểm game. Admin có thể nâng điểm Pcpoint của boss hoặc xóa điểm PCpoint của quái đi. Nhằm tăng tính hấp dẫn cho game

View more latest threads same category: