Chức năng của Wcoin trong game

Chức năng này dùng để thuê vật phẩm bằng Wcoin khi mở shop WcoinCách có wcoin
- lên web phần quản lý tài khoản id. -> Tiền Tệ -> Gcoin ra Wcoin


Cách sử dụng:
- Vào game mở phím X ở khu vực an toàn


Hạn chế:
- Không cho thuê vật phẩm Thiên thần hỗ trợ phòng ngự
- Không cho thuê nhẫn Gấu trúc ( do đang lỗi mất độ bền)

BQT Mu kính báo!

View more latest threads same category: