Thay đổi tính năng của đồ Thần
Chào toàn thể anh em game thủ trong thời gian tới BQT sẽ có 1 vài điều chỉnh game như sau:

- Quy chuẩn tất cả đồ thần về đồ mặc, không sử dụng ring pen hay vũ khí.
Lý do: Ngay cả BQT và rất nhiều anh em cũng không biết được bộ đồ thần đi với đồ gì món gì, gây mất công sức và ức chế cho anh em. Vì thế quy về chỉ bộ đồ mặc.

View more latest threads same category: