Hiện nay dù tình trang admin cảnh báo cho mượn đồ đạc nhưng rất nhiều game thủ không nghe lời dẫn tới tình trạng như sau:
- Bị lột đồ
- Bị xóa đồ
- Bị lấy đồ đem đi bán


Vì thế BQT sẽ không tìm lại đồ cho các bạn bất cứ hình thức hay lý do nào. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tìm đồ cho các bạn khi các bạn không quý trọng đồ đạc của mình.
- Các tài khoản mượn đồ, lấy đồ, đem đồ đi bán đều bị xóa khỏi game mà không cần phải thông báo hay xin phép bất cứ ai.


Mong các game thủ lưu ý các nội quy và cảnh báo của Admin
Đội ngũ BQT MU xin thông báo!

View more latest threads same category: