Tới thời gian sự kiện, các bạn qua map lorencia / Tọa độ : Lorencia (144 - 120)
-> Tìm NPC tên Map Event - Trade với NPC này để qua map Săn Medusa
- (Phí yêu cầu 10.000 Vipmoney)

Rớt các vật phẩm quý:


  • Ngọc, cụm ngọc
  • Item vpoint
  • Item Gcoin
  • Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh
  • Hộp Boss 1-5 (chứa đồ Exl cao cấp)
  • Hop Box 9 (rớt đồ SK)Thời gian:
- 3:00, 9:00, 14:00, 20:00

View more latest threads same category: