Event ném Box GM tại Noria server2
GM sẽ ném box rớt các vật phẩm quý : item vpoint / Cụm ngọc / Cánh cấp 2 / ...
Anh em có 10s để nhặt vật phẩm. Ai may mắn thì người đó nhặt được

Lưu ý:
Server càng đông vui, anh em càng lôi ké o nhiều người, đồng nghĩa event sẽ tổ chức nhiều hơn

Thời gian:
- Được tổ chức phụ thuộc vào các bạn, sv đông vui sẽ được tổ chức đều đặn
- Số lượng box ném ra = số người tham gia

BQT mu xin kính báo !

View more latest threads same category: