Thông tin Open:
+ Exp 200 - Drop 10 % Item
+ Drop: Lông Vũ : 1 % / Ngọc : 5-10 % / Vpoint : 1-3 % / Gcoin KM : 1-3 %
+ Ủy thác Online : /uythac
+ Điểm Master : 200đ Max / Level : 200

+ Hỗ trợ tân thủ 20 lần RS / 400 level / 4000 point / 20 triệu zen
+ Code Tân thủ: http://duphong.net/news/code.php
+ Code Bùa gấu: > id. > Event > Thẳng cấp nhận thưởng

Lệnh Reset In Game :
/autoreset : Auto Reset Thường
/autoresetvip : Auto Reset Vip
/uythac : Lorencia / Noria sv 1
Đi bem quái để auto reset tiến hành

View more latest threads same category: