TÍNH NĂNG TẠM THỜI CHƯA ÁP DỤNG NHA

Đổi Item Exl ra Wcoin

1. Các bạn Move tới map Aida Tọa độ (80/12) gặp Osboume
2. Đặt đồ Exl vào NPC để tinh luyện ra đá Tinh Luyện Cấp Cao
3. Lên Web quản lý tài khoản > Tính năng > Đổi Item Ex ra Wcoin
4. Sự kiện áp dụng có thời hạn với từng Máy Chủ  • Với Tỉ lệ đổi Exl ra đá tinh luyện : Tỉ lệ thành công 50%
View more latest threads same category: