1. Với các tài khoản Chính Chủ mua từ Webshop / Sự kiện
- Khi mất đồ, các bạn sẽ được BQT hỗ trợ để tìm lại đồ.
- Có thể mất phí hoặc không mất phí tùy theo giá trị món đồ.
Lưu ý:
- BQT chỉ xử lý mất do lỗi game, cho mượn đồ / acc mất tự chịu trách nhiệm.
- Khi các bạn tố cáo, bên mình sẽ xử lý các tài khoản lừa đảo ngay lập tức.

2. Với các tài khoản Mượn hay Mua lại đồ / Acc từ người chơi khác.
- Với các tài khoản mượn đồ từ người chơi khác -> Khi mất đồ, acc thì BQT sẽ không hỗ trợ tìm đồ bất cứ lý do gì
- Với các tài khoản mua lại đồ, acc -> Khi mất đồ, acc thì BQT sẽ không hỗ trợ tìm đồ bất cứ lý do gì
Lý do:
- Các món đồ đã được mua, hay tài khoản được mua từ người khác, BQT không bảo trợ vì là vật phẩm mua giá rẻ hơn chính chủ.
- Việc làm đó hạn chế việc người chơi chỉ ngồi chờ trực người khác nghỉ game để mua đồ acc -> không công bằng cho người đầu tư chính chủ.
- Vì thế, mọi hành vi mất đồ, acc đều không hỗ trợ. BQT không có trách nhiệm xử lý, thích rẻ thì chấp nhận rủi ro.

3. Về Sói tinh
- Sói tinh khi mất trong acc chính chủ được BQT hỗ trợ khôi phục = cách trả phí.
- Sói tinh không chính chủ mất không hỗ trợ: Ví dụ sói mua, sói mượn, mất tự chịu.
- Gấu, Đại Quỷ, Ngựa DL... không hỗ trợ.

View more latest threads same category: