Thời gian sự kiện các bạn đăng nhập quản lý id. -> Đua Top. Bao gồm:


 • - Đua top Bá Giả
 • - Đua Top Bá Đạo
 • - Đua top Vấn Đỉnh
 • - Đua top Đế Vương
 • - Đua Top Huy chương
 • - Đua Top Tiêu phí
 • - Đua Top Bảo vật
 • - Đua top Gcoin


Và trong đó bao gồm sự kiện quan trọng đó là: Đua Top Reset + Tài phú



ĐUA TOP OPEN GAME

Thể lệ :


 • - Tính theo Xếp hạng: [Top Tổng = Top 50 Lúc 0h + Top Nạp]
 • - Game thủ nào có top Tổng nhỏ nhất sẽ là thứ hạng cao nhất.
 • - Nếu tổng TOP bằng nhau sẽ ưu tiên người có Reset cao hơn.
 • - Gcoin yêu cầu đạt giải: >= 300.000 Gcoin.
 • - Giải sẽ trao trong 24h. BQT còn xem có game thủ kiện cáo gì không.


Cách tính :


 • - Game thủ A là TOP 1 Reset & TOP 3 Nạp thẻ
 • - Game thủ B là TOP 2 Reset & TOP 4 Nạp thẻ
 • - Game thủ C là TOP 3 Reset & TOP 1 Nạp thẻ
 • - Tổng xếp hạng của A và C đều = 4 còn tổng xếp hạng của B = 6. Vì giải thưởng sẽ ưu tiên người có Reset cao hơn nên thứ hạng TOP cuối cùng sẽ tính như sau: A (Top1) đến C (Top2) đến B (Top3)



Điều kiện :


 • - Giá trị thẻ nạp thấp nhất 300.000 Gcoin
 • - 1 Tài khoản chỉ lấy 1 nhân vật
 • - Top trên không đủ điều kiện nạp, không đẩy top dưới lên thay thế
 • - Chỉ nhận 1 giải thưởng duy nhất, Gcoin nạp mốc nào, nhận giải mốc đó



Giải thưởng :

Điều Kiện Top 1,2 nạp 3000k
Nhận giải như bên dưới
Top 1,2 nạp 2000k
Nhận giải như bên dưới
Top 1,2 nạp 300k
Nhận giải như bên dưới
Top Gcoin ≥ 3.000.000 3.000.000 > Gcoin ≥ 2.000.000 2.000.000 > Gcoin ≥ 300.000
1 1 Wing3 +11 +Luck +28 op 1 Wing2.5 +11 +Luck +28 op 300.000 Gcoin
2 1 Wing3 +9 +Luck +28 op 1 Wing25 +11 +Luck +28 op 250.000 Gcoin
3 200.000 Gcoin 200.000 Gcoin 200.000 Gcoin
4 150.000 Gcoin 150.000 Gcoin 150.000 Gcoin
5 100.000 Gcoin 100.000 Gcoin 100.000 Gcoin



Các nhận giải :
- Gcoin trao thẳng vào tài khoản các bạn
- Cánh đăng ký dưới bài viết trao giải theo mẫu
- Tên Nhân vật - Chủng tộc Nhận cánh - Top (1 hay 2)

View more latest threads same category: