Great Battle (PK Event)
Cuộc chiến bất ngờ. Thể hiện bản lĩnh PK. Phần thưởng vô cùng hấp dẫn: Ngọc, cụm ngọc, hoa mai vàng
Yêu cầu: Từ 5 người chơi trở lên - 30 lần Reset - 200 level
Đăng ký tại NPC: Lorencia (134 137)
Thời gian: 19:40BQT xin gửi tới các bạn một sự kiện mới diễn ra hàng ngày . Sự kiện này cũng gần giống với sự kiện PK Event.
Thời gian và địa điểm: Sự kiện diễn ra hàng ngày tại Máy chủ 2 [SV2] vào lúc 19h40.
Mô tả sự kiện:

  • - Khi có thông báo sự kiện thì các bạn cần gặp NPC Great Battle tại Lorencia(134,137) - SV1 để đăng ký tham gia.
  • - Để tham gia sự kiện này thì bạn phải trên 200 level, có số Reset trên 30 lần.
  • - Sự kiện yêu cầu tối thiểu có 5 người đăng ký tham gia

Giải thưởng:

  • - TOP 1: Hoa Mai Vàng - Ngọc
  • - TOP 2: Hoa Mai Vàng - Ngọc
  • - TOP 3: Hoa Mai Vàng - NgọcView more latest threads same category: