Team Death Match (PK Event)
Thiện ác đối đầu. Đây là sự kiện PK và được chia ra làm 2 đội Xanh [Blue] và Đỏ [Red], hai đội sẽ pk cho đến khi phân thắng bại hoặc hết thời gian sự kiện. Phần thưởng vô cùng hấp dẫn: 50 Điểm PcPoint, Cụm ngọc ước nguyện, cụm ngọc hỗn nguyên...
Yêu cầu: Từ 5 người chơi trở lên - 50 lần Reset - 200 level
Đăng ký tại NPC: Lorencia (136 116)/(136 119)
Thời gian: 20:55BQT xin gửi tới các bạn một sự kiện mới diễn ra hàng ngày .
Đây là sự kiện PK và được chia ra làm 2 đội Xanh [Blue] và Đỏ [Red].
Hai đội sẽ đối kháng cho đến khi phân thắng bại hoặc hết thời gian sự kiện.
Thời gian và địa điểm: Sự kiện diễn ra hàng ngày tại Máy chủ 2 [SV2] vào lúc 20h55
Mô tả sự kiện:

  • - Khi có thông báo sự kiện thì các bạn cần gặp NPC Team Death Match Red hoặc Blue tại Lorencia (136,116) - (136,119) - SV1 để đăng ký tham gia.
  • - Để tham gia sự kiện này thì bạn phải trên 200 level, có số Reset trên 55 lần.
  • - Sự kiện yêu cầu mỗi đội có ít nhất 5 người đăng ký tham gia
  • - Sự kiện diễn ra trong vòng 20 phút

Giải thưởng:

  • - Là các loại Ngọc, Lông Vũ, Bình SD, Hộp quà,View more latest threads same category: