Đang giới hạn : 200 level = 200 điểm master
Các bạn cầy tới 200 level Master là tới hạn.


Nhằm nâng cao giá trị cầy cuốc, mang bản sắc riêng tránh sự nhàm chán.
BQT sẽ quyết định nâng điểm master thành 1 món hàng hóa có giá trị giao dịch trong game, vì vậy:

Không thể cầy điểm master như thông thường, nên các bạn phải tìm vật phẩm Vpoint trong game. Sau đó, lên web đổi item vpoint qua Vpoint để mua Master.


Auto các bạn gõ chữ: Vpoint để nhặt item nhéItem vpoint kiếm được bằng cách:

  • 1. Train quái rớt
  • 2. Thăng cấp nhận thưởng
  • 3. Kill boss Kundun - Medusa - Selupan
  • 4. Ném Box kundun


Hướng dẫn cách đổi:

Tiền Tệ >> Đổi Item Vpoint ra Vpoint# Đồ vật Thông tin
1 Item Vpoint cấp 1 giá trị quy đổi 1 V.Point
2 Item Vpoint cấp 2 giá trị quy đổi 2 V.Point
3 Item Vpoint cấp 3 giá trị quy đổi 3 V.Point

View more latest threads same category: