500 đồ mới: Bộ đồ + Vũ khí (Áp Dụng Vinh danh thẻ nạp)

Lưu ý:

- Phiên bản chỉ áp dụng cho các server đã Update bản mới.

- Đồ không bán webshop vì thế không lo mất giá trị đồ.

- Chỉ áp dụng cho các game thủ ăn Sự kiện vinh danh mới đủ điều kiện được đổi đồ mới.
- Game thủ ăn tích nạp không được đổi đồ

- Mọi chi tiết liên hệ Fanpage hỗ trợ


Link tải đồ mới:

Link 1: Google.com/file/
Link 2: http://taigame.duphong.net/dovip.rar


Cánh 7:


View more latest threads same category: