Anh em nào bị lỗi cung bạc bắn không ra skill vui lòng làm theo hướng dẫn sau
1. Tải file fix lỗi theo link : Fix lỗi cung bạc
2. Copy file tải ở phần 1 => Bỏ Vào thư mục đường dẫn chứa ... MUDataCustoms => Chép đè lên nhé là được => Chọn Yes To allView more latest threads same category: