Giới hạn Master trong game 200 điểm / Phiên bản mới

Đang giới hạn : 200 level = 200 điểm master
Các bạn cầy tới 200 level Master là tới hạn.

Các bạn có thể kiếm nhiều hơn bằng cách cầy Vpoint để đi mua điểm master ở web

Tối đa tổng điểm Master là 400!

View more latest threads same category: