• Vào game gõ lệnh: /autoreset /autoresetvip
  • Trong đó: /autoreset là reset thường, /autoresetvip là reset vip tốn Gcent
  • Sau khi gõ lệnh thì đi đánh quái để nó tự Reset
  • 0h hàng đêm thay đổi nhân vật để nó lấy mốc giới hạn mới để Reset
  • Sau khi Max Reset In Game các bạn Reset Vip 1 lần để thêm số lần Reset
  • Các bạn có thể Reset Ủy thác để không bị giới hạn số lần Reset Sau khi đã Max Reset
  • Điểm ủy thác kiếm được bằng cách Reset Over hay Ủy thác online bằng lệnh: /uythac ở Server-1

View more latest threads same category: