BQT nghiêm cấm các hành vi phá giá bán đồ < 50%
Ví dụ giá trị đồ bạn mua là 1.2 triệu VND thì không được bán < 600k vnd
Các hành vi phá giá sẽ bị xử lý theo quy định
Mua bán chui lủi khi mất đồ bất cứ trường hợp nào đều không được BQT xử lý và hỗ trợ.

View more latest threads same category: