Ngày 1 hàng tháng / reset point toàn Server
BQT sẽ reset point đều đặn ngày 1 hàng tháng tránh các nhân vật ngậm point khi được ưu đãi do sát nhập
Các bạn bắt buộc phải reset ở web để lấy lại point theo mốc.
Các hành vi ngậm relife sẽ không còn tồn tại tránh chênh lệch point quá nhiều trong sevver
BQT mu xin kính báo

View more latest threads same category: